Upotreba krovnih folija

Ventilirani krov - u kvalitetnom krovu koji zadovoljava savremene zahteve toplotne zaštite, i koji osigurava prijatnu klimu tavanskog stana, kriju se stalne fizičke promene.

Neophodna je potpuna kontrola toplote i vodene pare koja se postiže pravilnom ugradnjom Metalizirane mehuričaste folije i folije od metaliziranog politilena.

Poznato je da u letnjim danima temperatura ispod crepa dostiže čak i do 120 °C. Ako se ta toplota prenese na daščanu oplatu, a sa nje na toplotnu izolaciju, izbiče u tavanski prostor za nekoliko sati.